Pekka Säkkinen Lainmuutoksella poronhoito yhteiskuntakelpoiselle ja kestävälle tasolle

Vetoomuskirje maa- ja metsätalousministeri Jari Lepälle

Porotalous vuoden 2017 kysely / vetoomus

"Arvoisa ministeri,

Poronhoitoalueella tilanne on vakava, siellä eletään pysyvästi poikkeusoloissa. Kansalaisten perus- ja ihmisoikeudet ovat poronhoitolailla pysyvästi rajoitetut. Perusoikeusuudistuksen yhteydessä hallituksen esityksessä eduskunnalle 1993 (HE 309/1993 vp) sanotaan, että kansalaisten perusoikeuksia voidaan rajoittaa vain poikkeusoloissa ja vain väliaikaisesti erittäin painavasta yhteiskunnallisesta syystä, joksi katsotaan ainoastaan sotatila tai muu vastaava. Samaisessa perusoikeusuudistuksessa tärkeimpänä tavoitteena oli laajentaa ja vahvistaa yksilön oikeuksien perustuslaintasoista turvaa. Nyt valtiovalta rikkoo räikeästi poronhoitoalueella ristiriitaisen poronhoitolain ylläpidolla ja pysyvällä poikkeustilalla itse laatimaansa perustuslakia ja yksilön perustuslaintasoista turvaa.    

Perustuslakiin on selkeästi kirjoitettu kansalaisten perus- ja ihmisoikeudet, kuten yhdenvertaisuus, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen, yksityiselämän suoja, omaisuuden suoja, oikeusturva, perusoikeuksien turvaaminen, perustuslain etusija ja ihmisoikeuksien toteutuminen.  Nykyinen vapaan laidunnusoikeuden salliva poronhoitolaki on perustuslain vastainen ja rikkoo näitä kansalaisten perustuslaillisia oikeuksia.   

Arvoisa ministeri, vetoan laajan porottoman kansalaisryhmän puolesta voimakkaasti Teihin, että nykyinen vapaan laidunnusoikeuden salliva poronhoitolaki saamelaisalueen ulkopuoliselta osalta kumotaan ja porot lailla määrätään pysyvästi tarhattavaksi ja että Te vastuuministerinä panette vireille lakiuudistuksen, joka vielä tällä hallituskaudella viedään eduskunnassa läpi.   

Poro on yksityisomistuksessa oleva tuotantoeläin ja se luokitellaan omistajuuden perusteella kotieläimeksi, eikä sitä voida millään muotoa rinnastaa villiin luonnon eläimeen. Poro kuuluu muiden tuotantoeläinten tavoin omistajansa maalle tai vuokramaalle suljettuun tilaan tarhaan, eikä vapaana aiheuttamaan häiriöitä ja tuhoja ihmisten pihoille, puutarhoihin, viljelyksille, taimikoihin, liikenteen sekaan, petojen kynsiin sekä tuhoamaan luontoa. On absurdia laittaa ihmiset aitauksiin ja lippusiimojen taakse lokeroihin, kun sinne kuuluisivat porot tuotantoeläiminä.

Poro-ongelmat ovat olleet laajasti valtiovallan ja erityisesti maa- ja metsätalousministeriön tiedossa vuosikymmeniä. Kansalaiset jo lopultakin haluaisivat päästä eroon porojen yksityisomaisuudelle aiheuttamista haitoista ja tuhoista ja että poronhoitokin saataisiin vihdoin kestävälle ja yhteiskuntakelpoiselle tasolle. Luonnonvarakeskus on tehnyt lukuisia tutkimuksia ja todennut jäkäläkannan ja muun ekologian heikenneen tai jopa kokonaan tuhoutuneen poronhoitoalueella. Luonto on kärsinyt laajoja ja pitkäaikaisia vaurioita. Laajat peto- ja liikenneongelmat, niillä kikkailu ja niistä valtiolle aiheutuvat mittavat kulut ovat tiedossa. Porotalous on saamelaisalueen ulkopuolella ollut jo kauan kannattamatonta ja tappiollista toimintaa ja muuttunut elinkeinotoiminnasta lähes täysin harrastusmuotoiseksi toiminnaksi. Enää noin neljäsosa kaikista poronomistajista saamelaisalue mukaan lukien sanoo olevan elinkeinonharjoittajia.  Nämä kaikki ovat olleet ministeriön tiedossa, mutta porotaloudelle ei ole tehty muuta kuin lisätty tukia. Tilanne on absurdi, ei kestävä.

Kansalaisia on myös kuultu vuosikymmenten kuluessa lukuisia kertoja erilaisissa tilaisuuksissa ja selvityksissä. Porollisten ja porottomien välisiä torikeskusteluja ynnä muita on käyty ja neuvottelukuntia perustettu. Neuvottelukunnat ja muut vastaavat eivät ole olleet ratkaisu ongelmiin. Lehdissä on kirjoitettu kilometrikaupalla asiasta. Ministeriöön ja viranomaisille on toimitettu tietoa. Somessa on laajasti keskusteltu asiasta, nyt viimeksi facebookin pororyhmässä, jossa on välitetty seikkaperäistä tietoa kuvin ja tekstein päättäjille ja viranomaisille. Mittavat poro-ongelmat ovat kaikkien tiedossa. Poliittiset päättäjät ja ministeriön virkamiehet ovat seuranneet poronomistajakunnan mielivaltaista toimintaa vain sivusta, tekemättä mitään asian korjaamiseksi. Me poroton kansanosa vetoamme, että nyt vihdoin valtiovalta ryhtyisi toimiin poronhoitolain uudistamiseksi. Nykymallilla ei voida jatkaa, se on tullut tiensä päähän.  

Maa- ja metsätalousministeriö on järjestänyt kansalaiskuulemisen poronhoidon aiheuttamista ongelmista ”Porotalous vuoden 2017 kysely”, joka päättyy nyt lokakuun lopussa. Kansalaisten on toivottu laajasti vastaavan tuohon kyselyyn. Itse olen vastannut sähköisellä lomakkeella ja lähettänyt eilen kolme sähköpostia ministeriöön, joiden liitteinä olivat kolme kanteluani ( yksi Euroopan komissioon ja kaksi eduskunnan oikeusasiamiehelle), kuusi lehtikirjoitusta ja viisi US:n blogikirjoitusta.

Pyysin toimittamaan sähköpostit liitteineen ministeriön kansalaiskyselyyn ja huomioimaan kirjelmät kyselyn tuloksissa.

Kanteluissani olen perusteellisesti tuonut esille porotalouden nykytilan ja sen aiheuttamat ongelmat ja kertonut miten asiat tulisi järjestää. Oikeusasiamiestä olen myös pyytänyt selvittämään porotalouteen sidoksissa olevien ministereiden, kansanedustajien ja muiden päättäjien sekä virkamiesten esteellisyyden porotalouden asioita hoitaessa.   

Saatesanoissani kerroin myös, että minulla on kesäasunto Koillismaalla ja se on ollut vuodesta 1985 lähtien poroterrorin kohteena. Porojen aiheuttamista liikenneongelmista poronhoitoalueella itselläni on erittäin laaja kokemus vuodesta 1972 lähtien. Tunnen laajasti myös poronhoitoalueen viljelijöiden, metsänomistajien, vakituisten asukkaiden, kesäasukkaiden ja muun kansan huolet ja kärsimykset sekä viranomaistoiminnan välinpitämättömyyden ja poronomistajakunnan mielivaltaisen suhtautumisen porotonta kansaa kohtaan.    

Lehtikirjoitukset ja US:n blogikirjoitukset ovat osa laajaa julkista keskustelua, joilla olen pyrkinyt tuomaan päättäjien ja kansalaisten tietoon poronhoitoon liittyvät ongelmat, valtiota (veronmaksajia) rasittavat kulut ja lainuudistustavoitteemme.

Olemme lisäksi perustaneet facebookryhmän "Poronhoito lainmuutoksella yhteiskuntakelpoiseksi", jossa olemme tuoneet päättäjien tietoisuuteen poronhoidon aiheuttamat laajat ja vakavat ongelmat. Ryhmän sivuilla on kuvin ja tekstein tuotu ongelmatapauksia esille.

Arvoisa ministeri, julkistan tämän Teille lähettämän sähköpostin US:n blogini sekä fb-ryhmän ”Poronhoito lainmuutoksella yhteiskuntakelpoiseksi” välityksellä.       

 

Kunnioittavin terveisin,

Pekka Säkkinen

kansalaisryhmän ”Poronhoito lainmuutoksella yhteiskuntakelpoiseksi” asiantuntijajäsen  "

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (3 kommenttia)

Käyttäjän JuhaPoussu kuva
Juha Poussu

Olen entisen poromiehen poika, joten uskallan väittää tietäväni porojen aiheuttamista ongelmista.

Jo silloin nuorena poropaimenena ollessa ei minun oikeustajuntaani mennyt porojen aiheuttamat haitat naapureille, viljelijöille vapaa-ajan asujille.
Porot olivat useinkin aina väärässä paikassa.

Siihen aikaan kaikki kotieläimet olivat vapaasti laiduntamassa ja se oli hankalaa ja huonosti tuottavaa.
Kehitystä tapahtui ja eläimet otettiin kotihoitoon. Aidattiin laitumet omalle maalle ja homma alkoi tuottaa jotain.

Yksi poikkeus jäi - porot. Porot ovat osan vuodesta vieläkin heitteillä. Poro ei ole villieläin, vaan ihmisen kesyttämä koti/tuotantoeläin samoin kuin muutkin eläimet joihin ihmisellä on omistusoikeus.

Porot luonnollisesti menee sinne missä on ruokaa - sehän on selvää eli kylätaajamiin, viljelyksille jne.
Poron omistajien pitäisi huolehtia tuotantoeläimistään, että ne tuottaisivat muutakin kuin vahinkoa.
Porot ulostavat lasten leikkipaikoille, makaavat hiekkalaatikoissa, syövät istutukset, sotkevat asuntojen kuisteja jne.

Miksi ollaan tälläisessa tilanteessa?
Meillä on niin, kuin Pekka Säkkinen kirjoitti blokissaan, ongelmallinen ja perustuslain kanssa ristiriidassa oleva poronhoitolaki, joka on ollut susi jo syntyessään.

Asun nykyään Päijät-Hämeessä ja ole vapaa-ajan asukas Koillismaalla. Niin on porotkin, vapaa-ajan asukkaita samalla tontilla.

Missä on tasa-arvo, yksilönsuoja , omaisuuden suoja, jotka perustuslaki meille suo - missä?

Vanhukset ja huonokuntoiset aidataan kotiinsa vangiksi, kun pitää olla toisin päin - eläimet aitauksessa ja me ihmiset sen ulkopuolella.

Allekirjoitan täysin Pekka Säkkisen blogin.

Tämä poromafia pitää ehdottomasti saada korjattua.

Ymmärrän osittain etelän kansanedustajien hiljaiselon asian suhteen. On vaikea ymmärtää meidän ongelmista, kun niitä ei itse nää.

Minulla on iso kontrasti aina kun menen Koillismaalle. Alkaa porosotkujen siivous.

Kiitos niille kansanedustajille, jotka ovat perehtyneet asiaan ja ymmärtävät sen vakavuuden ja suuren vääryyden.

Juha Poussu
Hollola
Vapaa-ajan asukas Koillismaalla

Käyttäjän PekkaSakkinen kuva
Pekka Säkkinen

Kiitos Juha! Kirjoitit niin kuin asia käytännössä on. Tuohon voi täysin yhtyä. Sinulla jos kenellä on omakohtaista kokemusta porotaloudesta sen kaikkine ilmentymineen. Eihän se voi olla oikein, että me muut kansalaiset joudumme mökillemme tultaessa heti isoon siivousurakkaan poistamaan porojen jätöksiä ja kun lasten lapset tulevat ja haluavat leikkimään, joudumme sanomaan, että vasta sitten kun jätökset on poistettu. Sama urakka toistuu joka kerta. Eikä todellakaan tuossa vielä kaikki, porot ovat sotkeneet kasvimaat, tarassit ja kaivelleet sokkelinvierustat piloille. Omaisuutta on tuhottu ja niitä joutuu jatkuvasti ajelemaan pihalta pois mökillä ollessaan. Ei ole yksityisyyssuojaa ja kotirauhaa. Myös turvallisuuden kanssa joutuu olemaan jatkuvasti varuillaan. Isosarviset porot ovat erittäin vaarallisia vanhusten ja pienten lasten läheisyydessä. Porot eivät kuulu ihmisten pihoille, vaan omistajiensa aitauksiin. Tämä pitäisi olla täysin selvä meille kaikille, myös päättäjille. Ja lait sen mukaisia. Pekka Säkkinen

Toimituksen poiminnat