Pekka Säkkinen Lainmuutoksella poronhoito yhteiskuntakelpoiselle ja kestävälle tasolle

Käyttäjän tiedot

Käyttäjän PekkaSakkinen kuva
Blogien osoitteet
http://pekkasakkinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi
http://pekkasakkinen.vapaavuoro.uusisuomi.fi
Nimi
Pekka Säkkinen
Kunta
Seinäjoki

Käyttäjän esittely

Olen tekniikan, talouden ja yhteiskunnan alojen moniosaaja. Pitkä työura on takana, joka koostui monista eri tehtävistä. Päätyönä oli toiminta monialaisessa asiantuntijaorganisaatiossa yrittäjänä ja johtavana erityisasiantuntijana johtaen sekä keskisuuren kansallisen yrityksen että suuren monikansallisen yrityksen alueorganisaatiota. Kahden loppututkinnon (Rkm ja Insinööri AMK) lisäksi olen työtehtäviini liittyen täydentänyt tietoja ja taitoja talouden, oikeuden ja yhteiskunnan aloilla. Olen myös toiminut lukuisissa luottamustehtävissä asiantuntija- ja muissa järjestöissä. Nyt on työuran jälkeinen jäähdyttely menossa joidenkin luottamustehtävien ja omien harrastusten parissa, joista metsä on kiinnostavimpia. Olen luonteeltani vaativa ja tiukka, mutta rakastava ja oikeudenmukainen vastuunkantaja. Ajan moraalisesti ja eettisesti kestäviä ratkaisuja. Taistelen oikeudenmukaisuuden, hyvyyden ja moraalisesti kestävien arvojen puolesta. Katson, että ihmisten kuuluu olla tasavertaisessa asemassa lain edessä ja jos on oikeuksia, on myös velvollisuuksia. Vaadin, että samat perus- ja ihmisoikeudet kuuluvat kaikille. En hyväksy väärinkäytöksiä. En pidä hitaasta ja junnaavasta päätöksenteosta. Tuskastun nopeasti, jos helpoista asioista tehdään vaikeita. Katson optimistina tulevaisuuteen, sillä eilinen elää muistoissa ja toivo odottaa huomisessa. En lannistu vastoinkäymisistä, ne ja haasteet inspiroivat vain parempiin suorituksiin. Elän mieluummin unelmaa, kuin vain unelmoin. Ajan Pohjois-Suomessa saamelaisalueen ulkopuolelle nykyisen poronhoitolain muutosta. Katson sen olevan perustuslain vastainen ja rikkovan ihmisten perus- ja ihmisoikeuksia. Porojen vapaan laidunnusoikeuden katson kuuluvan Ruotsin ja Norjan tapaan myös Suomessa yksin saamelaisille.

Uusimmat kirjoitukset